Arama sonuçlarınız

 1. S

  Sevk İrsaliyesi İle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

  B) Sevk İrsaliyesine fiyat ve tutar yazılması bir zorunluluktur.
 2. S

  Bugün %10 faiz oranı üzerinden, 45 gün vadeyle bankaya yatıracağımız 100.000 TL'nin faiz getirisi kaç TL olur ?

  Bugün %10 faiz oranı üzerinden, 45 gün vadeyle bankaya yatıracağımız 100.000 TL'nin faiz getirisi kaç TL olur? A) 2.025 TL B) 1.250 TL C) 1.000 TL D) 4.500 TL E) 1.500 TL
 3. S

  Bir borçlu, vadesine 240 gün kalmış bir borcun karşılığı olarak, dış faiz yöntemi ne göre ve % 15 faiz esas alınarak hesaplanmış faiz tutarı indirildi

  Bir borçlu, vadesine 240 gün kalmış bir borcun karşılığı olarak, dış faiz yöntemi ne göre ve % 15 faiz esas alınarak hesaplanmış faiz tutarı indirildikten sonra, alacaklıya peşin olarak 90.000 TL ödenmiş ise bu işlem nedeniyle kaç TL’lik bir faiz ödeme yükünden kurtulmuş olur? A) 9.000 TL B)...
 4. S

  Aşağıdakilerden hangisi vergi aslı borcunu sona erdiren nedenlerden biri olamaz?

  Aşağıdakilerden hangisi vergi aslı borcunu sona erdiren nedenlerden biri olamaz? A) Ölüm B) Yargı kararı C) Ödeme D) Terkin E) Uzlaşma
 5. S

  Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır?

  Cevap : A) Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Olmayan Çiftçiler
 6. S

  Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır?

  Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır? A) Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Olmayan Çiftçiler B) Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler C) Ticaret Şirketleri D) Serbest Meslek Erbabı. E) Ticaret ve Sanat Erbabı
 7. S

  Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirketlerin geçerli olarak kurulabilmeleri için gereken asgari ve azami ortak sayısı aşağıdakilerden hangisinde sı

  Cevap : 1 - 50 TTK’nın 574 üncü maddesinde limited şirket ortak sayısı düzenlenmiştir. Maddeye göre limited şirket ortak sayısı en çok elli olabilir. Ortakların sayısı elliyi aşamaz.
 8. S

  Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirketlerin geçerli olarak kurulabilmeleri için gereken asgari ve azami ortak sayısı aşağıdakilerden hangisinde sı

  Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirketlerin geçerli olarak kurulabilmeleri için gereken asgari ve azami ortak sayısı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak gösterilmiştir? A) 5 – 50 B) 1 – 10 C) 2 – 10 D) 1 – 50 E) 2 – 50
 9. S

  Denetim kanıtlarının güvenilirliğine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Denetim kanıtlarının güvenilirliğine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Müşteri dışı kaynaklardan elde edilen kanıtlar, müşteri içi kaynaklardan elde edilen kanıtlardan daha güvenilirdir. B) Denetçinin doğrudan elde ettiği kanıtlar, dolaylı yoldan elde edilen...
 10. S

  Denetimde finansal tabloların gerçeğe uygun olduklarına dair makul güvence elde edilmesi aşağıdakilerden hangisiyle garanti edilmiş olur?

  Denetimde finansal tabloların gerçeğe uygun olduklarına dair makul güvence elde edilmesi aşağıdakilerden hangisiyle garanti edilmiş olur? A) Denetimin etkin bir şekilde planlanmasıyla B) Denetimin yılsonuna yakın bir zamanda yapılmasıyla C) Denetime yeterli zaman ve kaynak ayrılmasıyla D)...
 11. S

  Denetçi, müşterisinin internet üzerinden yaptığı satışların gerçekleşme iddiasını test etmek için uygulayabileceği maddi prosedürlerin tek başına yete

  Denetçi, müşterisinin internet üzerinden yaptığı satışların gerçekleşme iddiasını test etmek için uygulayabileceği maddi prosedürlerin tek başına yeterli ve uygun denetim kanıtı sunmadığını düşünmektedir. Bu durumda denetçi ne yapmalıdır? A) Maddi prosedürlere ilave olarak kontrol testleri de...
 12. S

  Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmetinin unsurlarından biri değildir?

  Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmetinin unsurlarından biri değildir? A) Yeterli ve uygun kanıt B) Üç taraflı ilişki C) Elverişli bir kriter D) Güvence hizmet sözleşmesi E) Uygun bir konu
 13. S

  Aşağıdakilerden hangisi, denetçinin güvence hizmeti sunarken elde ettiği bir kanıtın güvenilirliğini artıran etmenlerden biri değildir?

  Aşağıdakilerden hangisi, denetçinin güvence hizmeti sunarken elde ettiği bir kanıtın güvenilirliğini artıran etmenlerden biri değildir? A) Kanıtın işletme kayıtlarına dayanması durumunda, işletme iç kontrollerinin etkin olması B) Kanıtın belgelere dayanması C) Kanıtın doğrudan denetçi...
 14. S

  Üretim miktarı 2.000 birime çıkartıldığında birim değişken maliyet ne olur?

  Üretim miktarı 2.000 birime çıkartıldığında birim değişken maliyet ne olur? A) 2 TL. B) 1,5 TL. C) 1 TL. D) 5 TL. E) 3 TL.
 15. S

  Mamul üretiminde direkt işçilik giderleri ile direkt ilk madde ve malzeme giderleri dışında kalan tüm üretim giderlerine ne denir?

  Mamul üretiminde direkt işçilik giderleri ile direkt ilk madde ve malzeme giderleri dışında kalan tüm üretim giderlerine ne denir? A) Değişken giderler B) Dönüştürme giderleri C) Tamamlama giderleri D) Genel üretim giderleri E) Sabit giderler
 16. S

  A Üretim İşletmesi'nin üretime ilişkin tahmini ve gerçekleşen verileri aşağıdaki gibidir: Tahmini Normal Üretim Kapasitesi 200.000 Direkt İşçilik Sa

  A Üretim İşletmesi'nin üretime ilişkin tahmini ve gerçekleşen verileri aşağıdaki gibidir: Tahmini Normal Üretim Kapasitesi 200.000 Direkt İşçilik Saati Tahmini Genel Üretim Giderleri Tutarı 300.000 TL. Fiili Çalışma Süresi 190.000 Direkt İşçilik Saati Fiili Genel Üretim Giderleri Tutarı...
 17. S

  B Üretim İşletmesi'nde Kasım ayında üretilen ve toplam 50.000 TL olumsuz direkt işçilik farkı oluşan A mamulünün üretimine ilişkin standart ve fiili v

  B Üretim İşletmesi'nde Kasım ayında üretilen ve toplam 50.000 TL olumsuz direkt işçilik farkı oluşan A mamulünün üretimine ilişkin standart ve fiili verileri aşağıda verilmiştir: Standart Fiili Süre (saat/birim) 6 5 Saat Ücreti (TL/saat) 100 ? Üretim Miktarı 1.000 Bu bilgilere...
 18. S

  X İşletmesi, işlerinin normal akışı içerisinde devam edeceğini öngörmekte ve MM ticari malıyla ilgili olarak aşağıdaki tahminlerde bulunmaktadır: Sat

  X İşletmesi, işlerinin normal akışı içerisinde devam edeceğini öngörmekte ve MM ticari malıyla ilgili olarak aşağıdaki tahminlerde bulunmaktadır: Satış fiyatı: 10.000 TL (10 TL/adet x 1000 adet) Satışla ilgili nakliye giderleri: 1.000 TL (1 TL/adet x 1000 adet) Satış sonrası montaj gideri...
Üst