2.943,00

Asgari Ücret

1.400,00

Demirbaş Sınırı

7.117,17

Kıdem Tazminatı Tavanı

220,73

Agi (Bekar)

Mevzuat

25 Kasım 2020 Tarihli ve 31315 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
YÖNETMELİK
TEBLİĞLER
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
İLÂN BÖLÜMÜ
 

Gelir İdaresi Başkanlığı İşlemleri

Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri