Blog

Madde 22 – Menkul sermaye iratlarında:

Menkul sermaye iratlarında:(1) Madde 22 – (Mülga: 4/12/1985-3239/138 md.; Yeniden düzenleme: 9/4/2003-4842/2 md.) 1. (Değişik: 15/7/2016-6728/11 md.) Sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olan te...

Mükerrer Madde 21 – (Mülga: 9/4/2003-4842/37 md.)

Mükerrer Madde 21 – (Mülga: 9/4/2003-4842/37 md.)

Madde 21 – Gayrimenkuller ve haklarda:

BEŞİNCİ BÖLÜM Sermaye İratlarında İstisnalar Gayrimenkuller ve haklarda: Madde 21 – (Değişik birinci fıkra: 22/7/1998-4369/27 md.) Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde e...

Genç girişimcilerde kazanç istisnası:(3) Mükerrer Madde 20 – (Ek:4/12/1985-3239/41 md; Mülga: 26/12/1993-3946/38 md.; Yeniden düzenleme: 29/1/2016-6663/1 md.) Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nede...

Madde 20- Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası

Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası:(1)(2) Madde 20- (Mülga: 24/12/1980-2361/14 md.; Yeniden düzenleme: 16/7/2004-5228/27 md.) Özel kreş ve gündüz bakımevl...

Madde 19 – Ticarî ve ziraî kazançlarda yatırım indirimi istisnası

Ticarî ve ziraî kazançlarda yatırım indirimi istisnası: Madde 19- (Mülga:  30/3/2006-5479/2 md.)

Mükerrer Madde 18 – PTT Acentalarında kazanç istisnası

PTT Acentalarında kazanç istisnası: Mükerrer Madde 18 – (Ek: 24/3/1988-3418/23 md.) PTT acentalığı faaliyetinden elde edilen kazançlar,gelir vergisinden müstesnadır.Bu kazanç istisnasının, bu Kanunun ...

Madde 18 : Serbest meslek kazançlarında

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kazançlarda İstisnalar Serbest meslek kazançlarında: Madde 18 – (Değişik: 4/12/1985-3239/40 md.) (Değişik birinci fıkra: 11/8/1999-4444/4 md.) Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, res...

Madde 17 – Serbest meslek erbabında yaşlılık muaflığı

Serbest meslek erbabında yaşlılık muaflığı: Mükerrer Madde 17 – (Ek: 19/2/1963-202/11 md.; Mülga: 24/12/1980-2361/11 md.)

Madde 17 – Göçmen ve mülteci muaflığı

Göçmen ve mülteci muaflığı: Madde 17 – (Mülga: 22/7/1998-4369/82 md.)

  • 1
  • 2
  • 4