Muhasebe Portal : Muhasebe ve Mevzuat Sitesi

4857 İş Kanunu Madde 36 : Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü

4857 İş Kanunu Madde 36 : Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden...

4857 İş Kanunu Madde 35 : Ücretin saklı kısmı

4857 İş Kanunu Madde 35 : Ücretin saklı kısmı Ücretin saklı kısmı Madde 35 – İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkas...

4857 İş Kanunu Madde 34 : Ücretin gününde ödenmemesi

4857 İş Kanunu Madde 34 : Ücretin gününde ödenmemesi Ücretin gününde ödenmemesi Madde 34 – Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir nede...

4857 İş Kanunu Madde 33 : İşverenin ödeme aczine düşmesi

4857 İş Kanunu Madde 33 : İşverenin ödeme aczine düşmesi İşverenin ödeme aczine düşmesi Madde 33 – (Mülga : 15/5/2008-5763/37 md.)

4857 İş Kanunu Madde 32 : Ücret ve ücretin ödenmesi

4857 İş Kanunu Madde 32 : Ücret ve ücretin ödenmesi Ücret ve ücretin ödenmesi Madde 32 – Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya ...

4857 İş Kanunu Madde 31 : Askerlik ve kanundan doğan çalışma

4857 İş Kanunu Madde 31 : Askerlik ve kanundan doğan çalışma Askerlik ve kanundan doğan çalışma Madde 31 – Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya he...

4857 İş Kanunu Madde 30 : Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu

4857 İş Kanunu Madde 30 : Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu Madde 30 – (Değişik : 15/5/2008-5763/2 md.) İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalış...

4857 İş Kanunu Madde 29 : Toplu işçi çıkarma

4857 İş Kanunu Madde 29 : Toplu işçi çıkarma Toplu işçi çıkarma Madde 29 – İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin ger...

4857 İş Kanunu Madde 28 : Çalışma belgesi

4857 İş Kanunu Madde 28 : Çalışma belgesi Çalışma belgesi Madde 28 – İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gös...

4857 İş Kanunu Madde 27 : Yeni iş arama izni

4857 İş Kanunu Madde 27 : Yeni iş arama izni    Yeni iş arama izni Madde 27- Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş a...

4857 İş Kanunu Madde 26 : Derhal fesih hakkını kullanma süresi

4857 İş Kanunu Madde 26 : Derhal fesih hakkını kullanma süresi Derhal fesih hakkını kullanma süresi Madde 26 – 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak v...

4857 İş Kanunu Madde 25 : İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

4857 İş Kanunu Madde 25 : İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı Madde 25 – Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözl...

4857 İş Kanunu Madde 24 : İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı Madde 24 – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önc...

4857 İş Kanunu Madde 23 : Yeni işverenin sorumluluğu

4857 İş Kanunu Madde 23 : Yeni işverenin sorumluluğu Yeni  işverenin sorumluluğu Madde 23 – Süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş sözleşmesi ile bir...

4857 İş Kanunu Madde 22 : Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

4857 İş Kanunu Madde 22 : Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi Madde 22 – İ...

Kısa Çalışma Ödeneği 2 Ay Süreyle Uzatıldı.

Kısa Çalışma Ödeneği : 31.12.2020

Nakdi Ücret Desteği : 17.01.2021

İşten Çıkarma Yasağı : 17.01.2021

2020 Yılı Asgari Ücret

Aylık Brüt Ücret : 2.943,00 TL

Günlük Brüt Ücret : 98,10 TL

Saatlik Brüt Ücret : 13,08 TL

2020 Agi Tutarları

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL