Muhasebe Portal : Muhasebe ve Mevzuat Sitesi

4857 İş Kanunu Madde 104 : İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık

4857 İş Kanunu Madde 104 : İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık (1) Madde 104 – Bu Kanunun 63 ü...

4857 İş Kanunu Madde 103 : Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık

4857 İş Kanunu Madde 103 : Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık Madde 103 – Yıllık ücretli izni bu Kanunun 56 ncı maddesine aykırı olarak  bölen veya...

4857 İş Kanunu Madde 102 : Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık

4857 İş Kanunu Madde 102 : Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık(3) Madde 102 – Bu Kanunun; a) (Değişik: 17/4/2008-575...

4857 İş Kanunu Madde 101 : Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık

4857 İş Kanunu Madde 101 : Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık(1)(2) Madde 101...

4857 İş Kanunu Madde 100 : Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık

4857 İş Kanunu Madde 100 : Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık(2) Madde 100 – Bu Kanunun 2...

4857 İş Kanunu Madde 99 : Genel hükümlere aykırılık

4857 İş Kanunu Madde 99 : Genel hükümlere aykırılık Genel hükümlere aykırılık Madde 99 – (Değişik: 6/5/2016-6715/4 md.) Bu Kanunun; a) 5 inci maddesinde öngörül...

4857 İş Kanunu Madde 98 : İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

4857 İş Kanunu Madde 98 : İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık Madde 98 – (Değişik birinci fıkra: 15/5/2008...

4857 İş Kanunu Madde 97 : Zabıtanın yardımı

4857 İş Kanunu Madde 97 : Zabıtanın yardımı Zabıtanın yardımı Madde 97 – Bu Kanun hükümlerinin tam ve gerektiği gibi uygulanabilmesi için işyerlerini teft...

4857 İş Kanunu Madde 96 : İşçi ve işverenin sorumluluğu

4857 İş Kanunu Madde 96 : İşçi ve işverenin sorumluluğu İşçi ve işverenin sorumluluğu    Madde 96 – İş denetimi ve teftişine yetkili iş müfettişleri taraf...

4857 İş Kanunu Madde 95 : Diğer merciler tarafından yapılan teftişler

4857 İş Kanunu Madde 95 : Diğer merciler tarafından yapılan teftişler    Diğer merciler tarafından yapılan teftişler Madde 95 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)

4857 İş Kanunu Madde 94 : Muafiyet

4857 İş Kanunu Madde 94 : Muafiyet Muafiyet Madde 94 – İşçi ve işverenlerle bunların meslek kuruluşları tarafından kendilerini ilgilendiren ve iş hayatına...

4857 İş Kanunu Madde 93 : Yetkili memurların ödevi

4857 İş Kanunu Madde 93 : Yetkili memurların ödevi Yetkili memurların ödevi Madde 93 – İş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan iş müfettişler...

4857 İş Kanunu Madde 92 : Yetkili makam ve memurlar

4857 İş Kanunu Madde 92 : Yetkili makam ve memurlar Yetkili makam ve memurlar (1) Madde 92 – 91 inci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmes...

4857 İş Kanunu Madde 91 : İş ve işçi bulmaya aracılık

4857 İş Kanunu Madde 91 : İş ve işçi bulmaya aracılık Devletin yetkisi Madde 91 – Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetle...

4857 İş Kanunu Madde 90 : İş ve işçi bulmaya aracılık

4857 İş Kanunu Madde 90 : İş ve işçi bulmaya aracılık İş ve işçi bulmaya aracılık Madde 90 – İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri v...

Kısa Çalışma Ödeneği 2 Ay Süreyle Uzatıldı.

Kısa Çalışma Ödeneği : 31.12.2020

Nakdi Ücret Desteği : 17.01.2021

İşten Çıkarma Yasağı : 17.01.2021

2020 Yılı Asgari Ücret

Aylık Brüt Ücret : 2.943,00 TL

Günlük Brüt Ücret : 98,10 TL

Saatlik Brüt Ücret : 13,08 TL

2020 Agi Tutarları

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL