2.943,00

Asgari Ücret

1.400,00

Demirbaş Sınırı

7.117,17

Kıdem Tazminatı Tavanı

220,73

Agi (Bekar)


Son Mevzuat Değişiklikleri