01 Kasım 2020 Tarihli ve 31291 Sayılı Resmi Gazete