04 Kasım 2020 Tarihli ve 31294 Sayılı Resmi Gazete

04 Kasım 2020 Tarihli ve 31294 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
YÖNETMELİKLER
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
İLÂN BÖLÜMÜ