102 Bankalar Hesabı

102 Bankalar Hesabı

Bu hesap, işletmece yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve
çekilen paraların izlenmesini kapsar.

102 Bankalar Hesabı İşleyişi :

Bankalara para olarak veya hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü
kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir.