103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)

İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu
hesapta izlenir.

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-) İşleyişi :

Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak; çek ve ödeme emirlerinin bankadan
tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir.