108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

Nitelikleri itibarıyla hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka
ve posta havaleleri (yoldaki paralar gibi) değerleri kapsar.

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı İşleyişi :

Bu değerler elde edildiğinde hesabın borcuna, elden çıkarıldığında da hesabın alacağına
kaydedilir.