111 Özel Kesim Tahvil, Senet Ve Bonoları Hesabı

111 Özel Kesim Tahvil, Senet Ve Bonoları Hesabı

Özel sektörün çıkartmış bulunduğu tahvil, senet ve bonolar bu hesapta izlenir.