117 Diğer Finansal Yatırımlar Hesabı

117 Diğer Finansal Yatırımlar Hesabı

Bu hesap, yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli finansal yatırımların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Finansal yatırım edinildiğinde bu hesaba borç, herhangi bir nedenle elden çıkarıldığında ise alacak kaydedilir.