120 Müşterilerden Alacaklar Hesabı

120 Müşterilerden Alacaklar Hesabı

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal satışları ve hizmet sunumlarından kaynaklanan hasılat karşılığında ortaya çıkan ve on iki ay veya işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde tahsili beklenen senetsiz alacaklarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Senetsiz alacağın doğması ile bu hesaba borç, tahsil edilmesi halinde (ödemeler, aktarmalar ve hesaben mahsuplar dâhil) alacak kaydedilir.