132 Bağlı Ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden (Anlaşmalardan) Alacaklar

132 Bağlı Ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden (Anlaşmalardan) Alacaklar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri (kar payı dağıtım ilanı, ödünç verme vb.) dolayısıyla bağlı ortaklıklarından, iştiraklerinden ve müşterek girişimlerinden olan alacaklarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Bu hesaba; alacağın doğması halinde borç, nakden veya hesaben tahsil edilmesi halinde ise alacak kaydedilir.