136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

Ticari olmayıp yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dahil edilemeyen alacakların izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

İşletme lehine doğan alacaklar bu hesaba borç; tahsilatlar alacak kaydedilir