141 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Varlıklar Hesabı

141 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Varlıklar Hesabı

Bu hesap; devam eden proje veya hizmet sözleşmelerine ilişkin olarak dönem sonlarında TFRS 15 ya da BOBİ FRS Bölüm 5 kapsamında hasılat olarak kaydedilen ancak henüz fatura kesilip alacak haline dönüşmemiş olan kısa vadeli tutarların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi

Her bir proje veya hizmet sözleşmesine ilişkin kayıtlar ayrı ayrı izlenir. Her hesap döneminde proje veya hizmet sözleşmesinin tamamlanma düzeyine göre hesaplanan hasılat tutarı ilgili satış hesabına alacak kaydedilirken bu hesaba borç kaydedilir. Ancak daha önceden proje veya hizmet sözleşmesiyle ilgili “341 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Yükümlülükler” hesabında bir bakiyenin bulunması durumunda, hasılat karşılığında ilk olarak “341 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Yükümlülükler” hesabına borç kaydı yapılır, varsa kaydedilen hasılat tutarının “341 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Yükümlülükler” hesabında yer alan tutarı aşan kısmı bu hesaba borç kaydedilir. Uzun vadeden kısa vadeye aktarılan tutarlar da bu hesaba borç kaydedilir. Bu hesapta izlenen tutarlardan hakedişi düzenlenenler bu hesaba alacak kaydedilir. Hakedişe bağlanmış olan tutarlar bu hesapta değil niteliğine göre Ticari Alacaklar grubunda ya da ilgili diğer varlık gruplarında izlenir.