142 İmtiyazlı Sözleşmelere İlişkin Finansal Varlıklar Hesabı

142 İmtiyazlı Sözleşmelere İlişkin Finansal Varlıklar Hesabı

Bu hesap, TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları’nda öngörüldüğü gibi KÖİ kapsamında, kamuyla yapılan yol, köprü, hastane, hapishane, havalimanı, enerji tesisleri ve telekomünikasyon şebekeleri vb. kamu hizmetlerine ilişkin altyapıların yapılmasına ya da söz konusu altyapıların geliştirilmesine, finanse edilmesine, işletilmesine ve bakımına katılımı sağlamak amacıyla düzenlenen imtiyazlı anlaşma sözleşmelerine ilişkin kısa vadede tahsil edilecek bedellerin, inşaat veya yenileme dönemi sonunda finansal varlık olarak kaydedildiği durumlarda bu varlıkların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi

İmtiyazlı hizmet anlaşmaları kapsamında kısa vadede tahsil edilecek bedeller için inşaat ya da yenileme dönemi boyunca “140 Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Varlıklar” hesabına kaydedilen sözleşme varlıkları, inşaat ya da yenileme dönemi tamamlandığında bu hesaba aktarılarak bu hesap borçlandırılır. Diğer taraftan inşaat veya yenileme dönemi tamamlandıktan sonra kaydedilecek hasılat karşılığında doğan alacak tutarları yine bu hesaba borç kaydedilir. Duran varlıklardan dönen varlıklara aktarılan tutarlar bu hesaba borç; alacakların nakden veya hesaben tahsili halinde bu hesaba alacak kaydedilir.