157 Diğer Stoklar Hesabı – TFRS

157 Diğer Stoklar

Bu hesap yukarıdaki stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan yan ürün, artık ve hurda gibi kalemlerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Elde edilen stoklar bu hesaba borç, satıldığında, devredildiğinde veya kullanıldığında alacak kaydedilir.