168 Yıllara Yaygın İnşaat Enfasyon Düzetme Hesabı – TFRS

168 Yıllara Yaygın İnşaat Enfasyon Düzetme Hesabı

Bu hesap; enflasyon muhasebesi uygulandığı dönemlerde, yıllara yaygın inşaat işleri dolayısıyla satın alma gücünde meydana gelen azalışların, geçici kabule kadar bekletilmesinde kullanılır.

İşleyişi

Cari dönemlerde enflasyon düzeltmeleri sonucu satın alma gücünde meydana gelen azalışlar nedeniyle ortaya çıkan zararlar bu hesaba borç yazılarak bekletilir. Geçici kabulün yapılması ile bu hesapta biriken satın alma gücü zararları “679 Net Parasal Pozisyon Zararları (Enflasyon Düzeltme Zararları) (-)” hesabına aktarılarak kapatılır