191 İndirilecek KDV Hesabı

191 İndirilecek KDV Hesabı

Her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen katma değer vergisinin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Mal ve hizmet alımlarından doğan indirilecek katma değer vergisi bu hesaba borç, mevzuat gereği yapılan indirimler ve hesaba yapılan düzeltmeler ile indirilemeyen ve “190 DEVREDEN KDV” hesabına aktarılan borç bakiyesi bu hesaba alacak .yazılır.