2021 Yılı Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri

Milli Piyango İdaresine ait şans oyunları için hazırlanan programdan elde edilen gelirlerin SMK istisnası kapsamında olup olmadığı

Milli Piyango İdaresine ait şans oyunları için hazırlanan programdan elde edilen gelirlerin SMK istisnası kapsamında olup olmadığı T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir ...

5746 sayılı kanun kapsamında birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirinin vergilendirilmesi

5746 sayılı kanun kapsamında birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirinin vergilendirilmesi T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup ...

Defter-Beyan Sistemine geçiş yapan basit usule tabi mükellefin çalışan işçiler için işçilik giderlerini kayıtlarına alma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı ve giderleştirilmesi hk.

Defter-Beyan Sistemine geçiş yapan basit usule tabi mükellefin çalışan işçiler için işçilik giderlerini kayıtlarına alma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı ve giderleştirilmesi hk. T.C.  GELİR İDARESİ...

Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri

Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri T.C. SİVAS VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 67630374-120.01.02.08[2017/12]-92 05.01.2021 Konu : Birden Fazla Takvim Yılına S...