198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı

198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı

Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli dönen varlıkların izlendiği hesaptır.