199 Diğer Dönen Varlık. Karşılığı Hesabı (-)

199 Diğer Dönen Varlık. Karşılığı Hesabı (-)

Yıl sonunda ilgili kesin hesaplarına aktarılması imkanı bulunmayan kasa, stok ve maddi duran varlık sayım noksanları tutarının, sayım fazlaları tutarının üstünde olması halinde fark kadar ayrılacak karşılıkları kapsar.

İşleyişi :

Ayrılan karşılık tutarı bu hesaba alacak “654. Karşılık Giderleri Hesabı”na borç kaydedilir, karşılık nedeninin gerçekleşmesi halinde “197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı” karşılığında bu hesaba borç kaydedilir.