221 Alacak Senetleri Hesabı

221 Alacak Senetleri Hesabı

İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacakları ile diğer her türlü senetli alacakları ifade eder. Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetli alacaklar da bu hesapta izlenir.