226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

İşletmede, üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ve bir akdin karşılığı olarak, geri alınmak üzere verilen, bir yıldan uzun süreli depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.