232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı

232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı

İşletmenin, esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştiraklerinden olan alacaklarını içerir.