233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı

233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı

İşletmenin, esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklarından olan alacaklarını kapsar.