236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

İşletme topluluğuna dahil personel ve işçinin, işletmeye olan uzun vadeli çeşitli borçlarını kapsar. Bunlara verilen avanslar bu hesapta izlenmez