237 Diğer Alacak Senet. Reeskontu Hesabı (-)

237 Diğer Alacak Senet. Reeskontu Hesabı (-)

Ticari olmayan ve yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dahil edilemeyen alacakların izlendiği hesaptır.