241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

Bağlı menkul kıymetlerin; borsa veya piyasa değerlerinde önemli ölçüde yada sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde; ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken karşılıkların izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Dönen varlıklar grubundaki “119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı“nda açıklanmıştır.