243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)

243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)

İştiraklerle ilgili sermaye taahhütlerinin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda “242. İştirakler Hesabı“ı karşılığında bu hesaba alacak, taahhüt yerine getirildikçe de hesaba borç kaydedilir.