246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)

246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)

Bağlı ortaklıklarla ilgili sermaye taahhütlerinin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda “245. Bağlı Ortaklıklar Hesabı” karşılığında bu hesaba alacak, taahhüt yerine getirildikçe de hesaba borç kaydedilir.