248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı

248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı

Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan diğer mali duran varlıkların izlendiği hesaptır.