249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)

Diğer mali duran varlıkların değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.