251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı

251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı

Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için; yeraltında veya
yerüstünde inşa edilmiş her türlü yol, hark, köprü, tünel, bölme, sarnıç, iskele vb. yapıların
izlendiği hesaptır.