252 Binalar Hesabı

252 Binalar Hesabı

Bu hesap işletmenin her türlü binaları ve bunların ayrılmaz parçalarının izlendiği hesaptır.