27 Ekim 2020 Tarihli ve 31287 Sayılı Resmi Gazete

27 Ekim 2020 Tarihli ve 31287 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
ATAMA KARARLARI
YÖNETMELİKLER
GENELGE
TEBLİĞLER
KURUL KARARI
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
İLÂN BÖLÜMÜ