297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı

297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı

Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli duran varlıkların izlendiği
hesaptır.