301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı

301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı

Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı geçmeyen borçlarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da “302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” hesabına borç kaydedilir.