304 Tahvil Anapara Borç ,Taksit ve Faizleri Hesabı

304 Tahvil Anapara Borç ,Taksit ve Faizleri Hesabı

Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek tahvil anapara borç taksitleri ile tahvillerin tahakkuk edip de henüz ödenmeyen faizlerinin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Yukarıda belirtilen tahvil anapara borç, taksit ve faizleri bu hesaba alacak, ödenmeleri halinde borç kaydedilir.