2021 Yılı 3065 KDV Kanunu Özelgeleri

Denizcilik sektöründe kullanılan kılavuzun teslim ve ithalinde 13/n istisnası

Denizcilik sektöründe kullanılan kılavuzun teslim ve ithalinde 13/n istisnası T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-13...

Altın, bakır, çinko, kurşun, gümüş, kadmiyum içeren maden atıklarının satışının KDV’den istisnadan olup olmadığı.

Altın, bakır, çinko, kurşun, gümüş, kadmiyum içeren maden atıklarının satışının KDV’den istisnadan olup olmadığı. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı (Gelir Kanunları Grup...