329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı

329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı

Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınamayan ticari borçların izlendiği
hesaptır.

İşleyişi :

Bu hesaba, borcun doğması halinde alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir.