349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı

349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı

Özel bölümünde tanımlanan avanslar dışında, işletmenin aldığı her türlü kısa vadeli
avansların izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

“Diğer Avanslar” “340. Alınan Sipariş Avansları Hesabında” açıklanmıştır.