379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

Kısa vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Bu grubun yukarıda belirtilen hesapları içinde yer almayan ve önemlilik kavramına göre de
ayrı ayrı hesaplarda izlenmesi mümkün olmayan borç ve gider karşılıkları bu hesaba alacak,
ödenmeleri halinde de borç kaydedilir