399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı

399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı

Bu hesap grubu içinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli yabancı kaynakların izlendiği
hesaptır.

İşleyişi :

Yukarıdaki hesaplar dışında oluşan diğer yabancı kaynaklar bu hesabın alacağına, ödemeler
ise borcuna kaydolunur.