409 Diğer Mali Borçlar Hesabı

409 Diğer Mali Borçlar Hesabı

Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiçbirine girmeyen değerler bu başlık altında toplanır.

İşleyişi :

Bu hesaba, borcun doğması halinde alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir