431 Ortaklara Borçlar Hesabı

431 Ortaklara Borçlar Hesabı

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara borçlu bulunduğu
vadeleri bir yıldan fazla süreli tutarların izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Borcun doğması halinde hesaba alacak, vadesi bir yılın altına düşmesi halinde 331 No.lu
hesaba aktarılarak borç kaydedilir.