432 İştiraklere Borçlar Hesabı

432 İştiraklere Borçlar Hesabı

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla iştiraklerine olan vadeleri bir
yıldan fazla süreli borçlarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Borcun doğması halinde hesaba alacak vadesi bir yılın altına düşmesi halinde “332. İştiraklere
borçlar Hesabı”na aktarılarak borç kaydedilir.