437 Diğer Borçlar Senetleri Reeskontu Hesabı (-)

437 Diğer Borçlar Senetleri Reeskontu Hesabı (-)

Bilanço gününde, uzun vadeli diğer borçlar grubunda yer alan senetli borçların değerlemesini sağlamak amacı ile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı“nda açıklanmıştır.