439 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

439 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

Ticari olmayıp yukarıdaki hesaplardan hiç birinin kapsamına alınamayan çeşitli borçların
izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Borcun doğması halinde alacak, bilanço tarihinde vadesi bir yılın altına düşenler “339. Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı“na aktarılarak borç yazılır.