4857 İş Kanunu Madde 106 : İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık

4857 İş Kanunu Madde 106 : İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık

İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık

Madde 106 – Bu Kanunun 90 ıncı maddesinde  öngörülen izni almadan faaliyet gösteren işverene bir milyar lira para cezası verilir.