4857 İş Kanunu Madde 121 – Yürürlük

4857 İş Kanunu Madde 121 – Yürürlük

Yürürlük

Madde 121 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.