499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli yabancı kaynakların
izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Tahakkuk eden tutarlar bu hesaba alacak, vadesi bir yılın altına düşenler, “399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı“na aktarılarak borç kaydedilir.